• Akty normatywno-prawne Ukrainy: wybrane zagadnienia teoretyczne

Akty normatywno-prawne Ukrainy: wybrane zagadnienia teoretyczne

Vitaliy Kosovych
Google Scholar Vitaliy Kosovych
Publikacja:

Abstrakt

In this article defined of the normative legal act, selected his basic indication, considered system normative legal acts of Ukraine, paid attention on questions publication and accumulation validity normative legal acts. In this case accent is only on discussion moment.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.