Tom 3 (2012)

Artykuły

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918
3, 2012, Strony 9 - 29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji XIV–XVIII wiek
3, 2012, Strony 31 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
3, 2012, Strony 55 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aspekty ekonomiczne współpracy Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą
3, 2012, Strony 81 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich
3, 2012, Strony 123 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Akty normatywno-prawne Ukrainy: wybrane zagadnienia teoretyczne
3, 2012, Strony 147 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odrodzenie oraz ewolucja samorządu lokalnego na Ukrainie
3, 2012, Strony 181 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etapy popełnienia przestępstwa w ukraińskiej doktrynie prawa karnego: pojęcia i rodzaje
3, 2012, Strony 205 - 226
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy powstające na tle stosowania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce w celu skutecznego wykrywania i dowodzenia nowych form przestępczości
3, 2012, Strony 227 - 238
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O karno-relewantnym dezinformowaniu jako środku przeciwdziałania działalności przestępczej
3, 2012, Strony 239 - 252
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów
3, 2012, Strony 253 - 269
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego
3, 2012, Strony 271 - 297
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lokalne prawo podatkowe
3, 2012, Strony 299 - 338
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce
3, 2012, Strony 339 - 367
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny opłat publicznych na przykładzie opłaty skarbowej
3, 2012, Strony 369 - 391
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dziedzinie pomocy społecznej na Ukrainie
3, 2012, Strony 393 - 416
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niektóre problematyczne zagadnienia dotyczące rozporządzania wspólnym majątkiem małżonków na Ukrainie
3, 2012, Strony 417 - 438
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z nadania przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie godności doktora honoris causa Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu
3, 2012, Strony 441 - 446
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uroczystość nadania Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa
3, 2012, Strony 447 - 451
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim
3, 2012, Strony 453 - 459
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spis treści
3, 2012, Strony 5 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF