Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 3

Published 16 lutego 2013

Issue description

W trzecim dwujęzycznym tomie „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” autorzy – pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie zamieścili teksty dotyczące różnorodnych zagadnień z zakresu relacji polsko-ukraińskich (np. arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich, związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem, Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia). Są w nim też przedstawione liczne aktualne problemy prawnicze, dotyczące m.in. lokalnego prawa wyborczego, usług jako przedmiotu podatku od towarów i usług, aktów normatywno-prawnych. Tom zawiera również „Kronikę wydarzeń”, w której jest mowa między innymi o nadaniu prof. Bogusławowi Banaszakowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa.

Artykuły