Artykuły

Tom 3 (2012)

Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim

Strony: 453 - 459

PDF