• Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dziedzinie pomocy społecznej na Ukrainie

Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dziedzinie pomocy społecznej na Ukrainie

Switłana Synczuk
Google Scholar Switłana Synczuk
Publikacja:

Abstrakt

The author investigates the essential and specific features of social benefits in the sphere of social security. These are the single monetary form and the purpose of social provision. For the first time the purpose of the appointment is argued to be the criterion for the differentiation
of social benefits.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.