• Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów

Elwira Marszałkowska-Krześ
Google Scholar Elwira Marszałkowska-Krześ
Izabella Gil
Google Scholar Izabella Gil
Publikacja:

Abstrakt

Agreements in public procurement procedures are civil contracts. However, the content of these agreements is determined by the contracting authority. Contractor agrees to the content of the agreement and the arbitrator designated in the contract. According to Art. 1205 § 1 of the Code of Civil Procedure, the Act of 17 November 1964 Journal of Laws No 43, item 296 as amended judgments issued by the court of conciliation in Poland may be repealed by the court of law only in proceedings conducted based on art. 1206 of the Code of Civil Procedure. This regulation applies only to the existing judgments. While to the nonexistent regulations not having constitutive elements prosecution for negative establishment can be directed art. 189 of the Code of Civil Procedure.

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.