Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 4 (2013)

Współczesne ujęcia reformowania konstytucyjnego modelu lokalnej władzy publicznej na Ukrainie

  • Bohdan Kałynowskyy
Przesłane
17 czerwca 2014
Opublikowane
17-06-2014

Abstrakt

Contemporary Attitudes toward the Reforming of Local Public Power in Ukraine

Analysis of modern approaches to reform of the local public authority, the need to improve the constitutional model of the administrative-territorial division, proposed changes to legislation aimed at optimizing the interaction between the executive authorities and bodies of local self-government in Ukraine.