Tom 4 (2014)

Artykuły

Godność człowieka w prawie: wymiar filozoficzno-prawny
4, 2013, Strony 9 - 30
Pobierz artykuł PDF
Jewhen Ołesnycki: trzy wcielenia przewodnika – prawnik, polityk, organizator
4, 2013, Strony 31 - 58
Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
4, 2013, Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF
Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim
4, 2013, Strony 59 - 84
Pobierz artykuł PDF
Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej
4, 2013, Strony 85 - 102
Pobierz artykuł PDF
Litwa w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
4, 2013, Strony 103 - 123
Pobierz artykuł PDF
Współczesne ujęcia reformowania konstytucyjnego modelu lokalnej władzy publicznej na Ukrainie
4, 2013, Strony 125 - 144
Pobierz artykuł PDF
Sąd Najwyższy USA w amerykańskim porządku ustrojowo-politycznym
4, 2013, Strony 145 - 168
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego
4, 2013, Strony 169 - 188
Pobierz artykuł PDF
Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej
4, 2013, Strony 189 - 210
Pobierz artykuł PDF
Dług publiczny samorządu terytorialnego
4, 2013, Strony 211 - 248
Pobierz artykuł PDF
Ustawodawstwo o procedurze administracyjnej na Ukrainie: jaki będzie wybór?
4, 2013, Strony 249 - 264
Pobierz artykuł PDF
Podstawowe zasady regulacji prawnych kredytowania konsumpcyjnego na Ukrainie
4, 2013, Strony 265 - 286
Pobierz artykuł PDF
Neoliberalna reforma emerytalna – po kilkunastu latach
4, 2013, Strony 287 - 306
Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat problemu przedmiotów stosunku prawnego zapewniającego zabezpieczenie społeczne
4, 2013, Strony 307 - 332
Pobierz artykuł PDF
Ekspertyza w ujęciu procesowym i kryminalistycznym
4, 2013, Strony 333 - 353
Pobierz artykuł PDF
Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki
4, 2013, Strony 355 - 368
Pobierz artykuł PDF