• Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki

Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki

Maciej Trzciński
Google Scholar Maciej Trzciński
Publikacja:

Abstrakt

Protection of Archaeological Heritage. Common Issues. Common obligations

Protection of the Archaeological Heritage is an important and still underrated problem. One of the major problems are still illegal excavations conducted by :"treasure hunters" Monuments stolen in Ukraina, Romania or Bulgaria are trafficked to Central and Western Europe. Take effective and permanent international cooperation seems very urgent to protect archeaological artefacts which are source of European identity.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.