• Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

Paweł Borszowski
Google Scholar Paweł Borszowski
Publikacja:

Abstrakt

Regulatory flexibility oftax liabilities and civil agreement


The article discusses the problem of creating a flexible adjustment of tax liability. Choosing this option provides a barrier to the regulation of numerous changes in tax law, and will serve to ensure the effective tax law. This is a difficult issue which requires both determining of the sources of flexibility of the tax liability and the assessment of current regulations in this area.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.