Tom 5 (2014)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
5, 2014, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku
5, 2014, Strony 9 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego 1918–1939
5, 2014, Strony 29 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat
5, 2014, Strony 49 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”
5, 2014, Strony 73 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy
5, 2014, Strony 89 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia
5, 2014, Strony 111 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryzys w teorii ekonomii
5, 2014, Strony 133 - 156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących
5, 2014, Strony 157 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą
5, 2014, Strony 179 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
5, 2014, Strony 201 - 224
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration
5, 2014, Strony 225 - 235
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Symetryczność prawa do podatków
5, 2014, Strony 237 - 257
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne
5, 2014, Strony 259 - 278
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concepts
5, 2014, Strony 279 - 293
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
5, 2014, Strony 295 - 316
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF