• Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concepts

Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concepts

Michael Huzela
Google Scholar Michael Huzela
Publikacja:

Abstrakt

Uznanie dowodów za niedopuszczalne w postępowaniu karnym: podstawowe koncepcje naukowo-teoretyczne


Zróżnicowane podejście do uznania dowodów za niedopuszczalne jest jednym z podstawowych problemów procesu karnego, dlatego też rozwiązanie go ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W artykule dokonano analizy różnych koncepcji uznania dowodów za niedopuszczalne, do których należą koncepcje: „owoc zatrutego drzewa”, „uczciwe błędy”, „srebrny talerz”, „herbata i atrament”, „rozbite lusterko” oraz „bezwzględne wykluczenie dowodów”. Głównym zadaniem autora tego artykułu jest przedstawienie najlepszych przykładów wykorzystania tych koncepcji w różnych sytuacjach, które występują w postępowaniu karnym.

 

 

Визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі: основні науково-теоретичні концепції


Проблема диференційованих підходів до визнання доказів недопустимими є однією з центральних проблем кримінального процесу, при цьому вирішення даної проблеми має як теоретичне, так і практичне значення. В статті проведено аналіз різноманітних концепцій визнання доказів недопустимими, серед яких концепція «плодів отруєного дерева», «добросовісної помилки», «срібне блюдце», «чаю і чорнил», «розбитого дзеркала» та «нещадного виключення доказів». Ціллю цієї статті є представлення наочних прикладів найкращого використання даних концепцій у різних ситуаціях, котрі виступають у кримінальному процесі.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.