• Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

Daniel Butyter
Google Scholar Daniel Butyter
Publikacja:

Abstrakt

The withdrawal of a Member State from the European Union in the light of Article 50 TFEU based on the example of Great Britain


In the article the issue of withdrawal procedures of a Member State from the structure of the European Union is presented. For a better understanding of the problem of exit procedure, which in accordance with Article 50 TFEU is an integral part of the membership in the EU, is compared to other possible options of withdrawal from the EU. Also the example of Great Britain, whose citizens decided in a referendum to withdraw from the EU and actually initiated the first attempt at withdrawal from the European Union is presented. The main goal of the article is to present scenarios of future relations between the EU and the UK, as well as an attempt to predict future effects, which will take place in case of withdrawal of the United Kingdom from the EU. Scenarios and effects in general are similar for other countries of the European Union if they ever decide to withdraw from the EU.

Вихід країн членів Європейського Союзу в світлі ст. 50 Договору про функціонування Європейського Союзу наприкладі Великої Британії


Стаття присвячується проблематиці пов’язаній з правовими нормами виходу країни члена з Європейського Союзу. Актуальність статті пов’язується з рефендумом у Ве­ликобританії, мешканці якої проголосували за виходом країни із структур ЄС, ство­рюючи новий юридичний прецедент, який не мав місця у юридичній практиці Євро­пейського Союзу. Єдиним схожим був вихід Гренландії із складу Данії у 1985р., проте тоді мова йшла не про окрему державу, а про частину території однієї з держав членів.
Для кращого розуміння проблематики автор презентує основні принципи меха­нізму членства країни у Європейському Союзі, а також представляє альтернативні способи виходу країни з ЄС, окрім ст. 50 ДФЄС.
Метою статті є представлення сценаріїв розвитку майбутніх відносин між ЄС та Великобританією, а також спроба передбачення майбутніх ефектів, які виникнуть у разі виходу Об’єднаного Королівства з ЄС. Сценарії та ефекти у загальному будуть схожі і для інших країн-членів Європейського Союзу, якщо коли-небудь ними буде прийнято рішення про вихід з ЄС.
Зараз існує фактично існує 5 можливих сценаріїв розвитку співпраці між Великобританією та ЄС, щодо яких ведуться переговори між представниками ЄС та Великобританії переговори триватимуть до 2 років:
1 договір про асоціацію між Великобританією та ЄС — створення виключно зони вільної торгівлі, в рамках якої буде відбуватися експорт та імпорт послуг, а законодав­ство буде спільним лише у сферах пов’язаних з торгівлею;
2 договір згідно з яким Великобританія збереже доступ до спільного ринку ЄС, у схожому порядку як це відбувається поміж Швейцарією та Норвегією, в рамках якого будуть реалізуватися чотири свободи спільного ринку;
3 новий договір для Великобританії, який може включати елементи спільного ринку, а також окремі політики ЄС;
4 цілковита дезінтеграція Великобританії з Європейським Союзом і встановлення нових умов співпраці в рамках СОТ;
5 Великобританія, незважаючи на результати референдуму, може залишитися у складі Європейського Союзу.
На сучасному етапі переговорів можна чітко стверджувати, що короткострокові ефекти виходу Великобританії з ЄС були негативними втрата вартості акцій британських корпорацій, стрімке падіння курсу фунта і ін., що стосується довгострокової перспективи, вона багато в чому буде залежати від типу договору, який Великобританія підпише з ЄС після виходу. У свою чергу одним з головних завдань ЄС є недопущення ефекту доміно серед інших країн членів, де поширюються євро скептичні погляди, який може призвести вихід Великобританії з ЄС.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.