Tom 7 (2016)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
7, 2016, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej
7, 2016, Strony 9 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu
7, 2016, Strony 21 - 35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету
7, 2016, Strony 37 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy
7, 2016, Strony 57 - 73
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kobieta dla kobiety w świecie islamu
7, 2016, Strony 75 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища
7, 2016, Strony 89 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Масовість як характерна ознака корупції в Україні
7, 2016, Strony 99 - 109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Evaluative concepts in regulatory legal acts: The grounds for usage, rules of realization, implementation and interpretation
7, 2016, Strony 111 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща
7, 2016, Strony 125 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The legal nature of the letter of credit relationship
7, 2016, Strony 141 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція
7, 2016, Strony 153 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Соціальне пільгове кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні
7, 2016, Strony 167 - 181
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda
7, 2016, Strony 183 - 206
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karta Polaka — próba niełatwej oceny
7, 2016, Strony 207 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe
7, 2016, Strony 219 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego
7, 2016, Strony 231 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Захист прав інтелектуальної власності на винаходи корисні моделі та промислові зразки
7, 2016, Strony 247 - 257
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The coordination of anti-crisis policy in the EU
7, 2016, Strony 259 - 287
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego
7, 2016, Strony 289 - 301
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii
7, 2016, Strony 303 - 314
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF