• O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

Paweł Borszowski
Google Scholar Paweł Borszowski
Publikacja:

Abstrakt

The need for flexibility in Polish tax law

Article discusses a flexible tax law. The author advocates the use of the value of flexibility in tax law. The starting point are the determinants of the need to create a flexible tax law. Creating a flexible tax law requires consideration of the relationship between business transactions and tax law. Key considerations apply to grading flexible tax law.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.