Tom 6 (2015)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
6, 2015, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej
6, 2015, Strony 9 - 33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
General Permitting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the Concept of Civil Society
6, 2015, Strony 35 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notion and Essence of Judicial Law
6, 2015, Strony 53 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The European Model of Constitutionalism as an Example for the Constitutional Development of Ukraine
6, 2015, Strony 73 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwolnienie od danin publicznych w świetle traktatowego zakazu przyznawania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom
6, 2015, Strony 99 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
System jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a Ukraina z perspektywy układu stowarzyszeniowego
6, 2015, Strony 125 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej jako szczególna forma porozumienia międzynarodowego
6, 2015, Strony 147 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo dostępu do informacji publicznej w ramach prawa Ukrainy: treść, gwarancje oraz problemy realizacji
6, 2015, Strony 171 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etyka a zarządzanie marketingowe – wybrane problemy
6, 2015, Strony 189 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations
6, 2015, Strony 221 - 237
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz eksploatacji pojazdów według KK Ukrainy
6, 2015, Strony 239 - 257
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings
6, 2015, Strony 259 - 271
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spór o istotę fundacji
6, 2015, Strony 273 - 286
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
National Environmental Network as an Integral Territorial System
6, 2015, Strony 287 - 310
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego
6, 2015, Strony 311 - 330
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
6, 2015, Strony 331 - 352
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF