• Jan Grek (1875–1941) — internista, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ofiara mordu na Wzgórzach Wuleckich