Tom 24 (2020)

Miscellanea [167]

Zagadnienie Wielkiej Wojny w latach 1914–1915 na łamach oficjalnego czasopisma prawosławnej diecezji grodzieńskiej
Strony 157-178
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Warunki i problemy funkcjonowania Polaków w wybranych odległych regionach Związku Sowieckiego w dokumentach Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie w latach 1941–1943
Strony 179-196
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Deportacje Pomorzan na Sybir w świetle protokołów przesłuchań świadków Instytutu Pamięci Narodowej — casus mieszkańców Gdyni
Strony 197-212
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sytuacja językowa rodzin polskich w Kiszyniowie
Strony 213-220
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Maria Mazurkówna ze Lwowa — sekretarka GTOZ, opiekunka przyrody i miłośniczka historii
Strony 221-236
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jan Grek (1875–1941) — internista, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ofiara mordu na Wzgórzach Wuleckich
Strony 235-248
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierownik budowy pociągów pancernych i portów rzecznych oraz uczony — Kazimierz Franciszek Vetulani
Strony 249-271
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Jakiś inny zarazek przesączalny…” Edward Hamerski, profesor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1897–1941)
Strony 273-293
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Witołd (Witold) Nowicki (1878–1941)
Strony 295-312
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Henryk Hilarowicz (1890–1941)
Strony 313-323
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Profesor dr hab. med. Władysław Dobrzaniecki (1897–1941) — profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prekursor chirurgii plastycznej i estetycznej w Polsce
Strony 325-329
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reminiscencje z kilku podróży na Syberię — pamięć, trwanie i przemijanie
Strony 331-365
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje [168]

Andriej Sokołow, Weronika Bielajewa-Saczuk, Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery, Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego (Kunstkamera), Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Petersburg 2019, ss. 192
Strony 369-370
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę…”. Historia Marii — jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, ss. 260
Strony 370-374
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Дневники сотрудника НКВД: документальное разоблачение сталинизма, ред. Анастася Зеленковa, ИБИК, Рига 2019, cc. 256 [Wspomnienia funkcjonariusza NKWD. Dokumentalna analiza stalinizmu, red. Anastazja Zielenkowa, Ibik, Ryga 2019, ss. 256]
Strony 374-379
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Борыс Кузьмінов, Мыколя Сагайдаковський, Валентына Смольницька, Генріх Мосінг. Видатний епідеміолог ХХ сторіччя. Сторінки наукового життя, видавництво Коло, Дрогобич 2020, сс. 141 [Borys Kuzminow, Mykola Sahajdakowskij, Walentyna Smolnycka, Henrich Mosing
Strony 380-382
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Barbara Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 432
Strony 383-386
DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF