• Дневники сотрудника НКВД: документальное разоблачение сталинизма, ред. Анастася Зеленковa, ИБИК, Рига 2019, cc. 256 [Wspomnienia funkcjonariusza NKWD. Dokumentalna analiza stalinizmu, red. Anastazja Zielenkowa, Ibik, Ryga 2019, ss. 256]

Дневники сотрудника НКВД: документальное разоблачение сталинизма, ред. Анастася Зеленковa, ИБИК, Рига 2019, cc. 256 [Wspomnienia funkcjonariusza NKWD. Dokumentalna analiza stalinizmu, red. Anastazja Zielenkowa, Ibik, Ryga 2019, ss. 256]

DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.21
Ewa Kowalska
Google Scholar Ewa Kowalska
Publikacja:

Abstrakt

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.