• Борыс Кузьмінов, Мыколя Сагайдаковський, Валентына Смольницька, Генріх Мосінг. Видатний епідеміолог ХХ сторіччя. Сторінки наукового життя, видавництво Коло, Дрогобич 2020, сс. 141 [Borys Kuzminow, Mykola Sahajdakowskij, Walentyna Smolnycka, Henrich Mosing

Борыс Кузьмінов, Мыколя Сагайдаковський, Валентына Смольницька, Генріх Мосінг. Видатний епідеміолог ХХ сторіччя. Сторінки наукового життя, видавництво Коло, Дрогобич 2020, сс. 141 [Borys Kuzminow, Mykola Sahajdakowskij, Walentyna Smolnycka, Henrich Mosing

DOI: https://doi.org/10.19195/1429-4168.24.22
Piotr Olechowski
Google Scholar Piotr Olechowski
Publikacja:

Abstrakt

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.