• Informacja sprawozdawcza z Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme CIHEC w Lublinie i Lwowie 6–10 września 2007 r. na temat: Przestrzeń religijna w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Wschodem a Zachodem [Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West]

Informacja sprawozdawcza z Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme CIHEC w Lublinie i Lwowie 6–10 września 2007 r. na temat: Przestrzeń religijna w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Wschodem a Zachodem [Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West]

Mieczysław Wieliczko
Google Scholar Mieczysław Wieliczko
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.