Tom 12 (2008)

Artykuły [1033]

Wieści o zagrożeniu mongolskim
12, 2008, Strony 9 - 36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbaraż – ślad Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza. Dzieje i współczesność
12, 2008, Strony 37 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Nowy człowiek” w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30. XX wieku
12, 2008, Strony 79 - 104
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka karno-represyjna w ZSRR w latach 1945–1953
12, 2008, Strony 105 - 140
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przykłady organizacji i funkcjonowania pomocy medycznej dla Polaków – ofiar polityki eksterminacyjnej OUN-b na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1945
12, 2008, Strony 141 - 161
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stanisław Leon Ruziewicz 1889–1941, matematyk, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
12, 2008, Strony 163 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia Sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu część V
12, 2008, Strony 181 - 200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kalendarium petersburskie Bronisława Piłsudskiego
12, 2008, Strony 201 - 232
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieznane teksty Bronisława Piłsudskiego. Doświadczenia własne i innych w muzealnictwie etnograficznym
12, 2008, Strony 233 - 272
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o łemkowskich bieżeńcach z I wojny światowej. Glosa do artykułu Bogdana Horbala, Łemkowie w Rosji 1915–1919 na tle exodusu rusofilskiej ludności Galicji i ruchu karpatoruskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 11 2007
12, 2008, Strony 273 - 276
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Afisze teatralne z Druskiennik
12, 2008, Strony 277 - 287
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prace Biura Dokumentów Armii Polskiej na Obczyźnie w latach 1941–1944
12, 2008, Strony 289 - 309
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Stanisław Matraś, Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku. Opracował i wstępem opatrzył Eugeniusz Niebelski, Lublin 2007
12, 2008, Strony 313 - 314
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku. Z prac Ośrodka Badań Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2007
12, 2008, Strony 315 - 322
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: W.W. Gaponienko, E.W. Siemionow, Polskije politiczeskije ssylnyje w chozjajstwiennoj i kulturnoj żizni Zabajkalja w pierwoj połowinie XIX wieka, Ułan-Ude 2006
12, 2008, Strony 322 - 328
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798– 1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006
12, 2008, Strony 328 - 332
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Zapalec, Ziemia Tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939– 1941, Kraków 2006
12, 2008, Strony 332 - 335
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Opracował Romuald Niedziełko, Warszawa 2007
12, 2008, Strony 335 - 340
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX 1939–5 II 1946, zebrali Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Katowice 2007
12, 2008, Strony 340 - 350
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Janina Wołczuk, Literatura na warsztacie młodych rusycystów. Z dziejów wrocławskiej dydaktyki uniwersyteckiej w XX wieku, Wrocław 2007
12, 2008, Strony 350 - 352
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme – Lagerleben – Rückkehr, Günter Bischof, Stefan Karner, Barbara Stelzl-Marx Hg. Oldenburg 2005
12, 2008, Strony 352 - 357
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, t. 1–2, Warszawa 2007
12, 2008, Strony 357 - 360
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Kubajak, Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego, Krzeszowice 2008
12, 2008, Strony 361 - 362
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Maciej Mróz, Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907–2007, Toruń 2008
12, 2008, Strony 362 - 364
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jubileusz Profesor Wiktorii Śliwowskiej
12, 2008, Strony 367 - 369
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jubileusz Profesor Marii Magdaleny Blombergowej
12, 2008, Strony 369 - 371
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konferencja naukowa o polskich lekarzach na Syberii od XVIII do XX wieku, Łódź 29–31 października 2007
12, 2008, Strony 371 - 376
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Informacja sprawozdawcza z Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme CIHEC w Lublinie i Lwowie 6–10 września 2007 r. na temat: Przestrzeń religijna w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Wschodem a Zachodem [Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West]
12, 2008, Strony 380 - 388
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jan Staszel 4 VI 1931–10 XI 2007
12, 2008, Strony 389 - 390
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Monetarny znak pamięci o Bronisławie Piłsudskim 1866–1918
12, 2008, Strony 390 - 394
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF