• Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w  Rosji XIX–XX wiek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 261

Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w  Rosji XIX–XX wiek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 261

Franciszek M. Rosiński
Google Scholar Franciszek M. Rosiński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.