Tom 17 (2013)

Recenzje [168]

Ernest Komoński, W  obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i  w Galicji Wschodniej w  latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 488
17, 2013, Strony 277 - 281
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stefania Skowron- Markowska, Z  Oksfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Oficyna Wydawnicza „ Biblioteka Zesłańca”, Wrocław 2012, ss. 296
17, 2013, Strony 282 - 284
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Opolski Rocznik Muzealny” XVIII, cz. 1. Muzeum w  Opolu 1900–2010, red. Urszula Zajączkowska, Opole 2011, ss. 209; cz. 2.  Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z  zachowanych rejestrów osiedlonych i  protokołów przekazania gospodarstw, Opole 2011, ss. 493
17, 2013, Strony 284 - 286
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
K 150-letiju Janwarskogo wosstanija w  Polsze: polskije ssylnyje w  Nowgorodskoj gubierni. Sbornik matieriałow naucznoj konfieriencyi, red. B. N. Kowalow, Wielikij Nowgorod 2013, il., ss. 193
17, 2013, Strony 286 - 288
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Krasnojarsk zero, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012, ss. 353
17, 2013, Strony 289 - 291
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Rocznik Tomaszowski” 2013, nr 1 2, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera, Tomaszów Lubelski 2013, ss. 303
17, 2013, Strony 292 - 294
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w  Rosji XIX–XX wiek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 261
17, 2013, Strony 294 - 296
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski OFM, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2013, ss. 583
17, 2013, Strony 296 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
A.N. Swiryd, Uniatskaja cerkow′ w Zapadnoj Biełarusi 1921–1939 gg., Briestskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet imieni A. S. Puszkina, Briest 2012, ss. 218
17, 2013, Strony 303 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. Maria Kalczyńska, przy współpracy Krystyny Rostockiej i Elżbiety Treli- Mazur, Politechnika Opolska, „ Studia i Materiały”, z. 284, Opole 2011, ss. 391
17, 2013, Strony 305 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The Lemkos: articles and essays, edited by Paul Best and Jaroslaw Moklak, second edition, revised and expanded, Higganum CT 2013, ss. 464 + il.
17, 2013, Strony 306 - 310
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Andrzej B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 392
17, 2013, Strony 310 - 312
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady — świadectwa literatury i życia, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 320
17, 2013, Strony 306 - 310