Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 58

Published 18 listopada 2020

Issue description

Tom 58 „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera wybór artykułów o charakterze interdyscyplinarnym obejmując badania kulturowe, literackie i językoznawcze, w tym językoznawstwo teoretyczne, empiryczne oraz stosowane. Szereg tekstów dotyczy wybranych aspektów ludzkiej psychiki odnosząc się do badań z zakresu  psychologii i psychiatrii.  Artykuł Wojciecha Witkowskiego i Bożeny Rozwadowskiej to studium z dziedziny psycholingwistyki eksperymentalnej poświęcone czasownikom psychologicznym opisującym stany emocjonalne. Autorzy postulują konieczność odrębnego traktowania czasowników psychologicznych oraz agentywnych. Artykuł Marcina Walczyńskiego, także z pogranicza językoznawstwa i psychologii, zajmuje się siedmioma psycho-afektywnymi czynnikami towarzyszącymi pracy tłumaczy licencjonowanych. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle interesujące studium filmowych przedstawień mężczyzn cierpiących na chorobę Alzheimera oraz  ewolucji ich  relacji, w tym emocjonalnych, z najbliższym otoczeniem. Obszerne, przeglądowe opracowanie  przedłożone przez dwójkę badaczy niemieckich, Stefana Horlachera oraz Franziskę Röber, mieszcząc się w perspektywie studiów nad męskością, dostarcza erudycyjnego i fascynującego materiału wskazując na możliwość pozytywnego wartościowania i przedstawiania relacji chorego na Alzheimera z otoczeniem poprzez zastosowanie transformatywnej i terapeutycznej formy komedii. Tom zawiera także szereg artykułów mieszczących się w studiach nad literaturą i wizualnością, w tym analizy literatury komiksowej oraz miejskiej.