Tom 35 (2016)

					Pokaż  Tom 35 (2016)

35. tom „Studiów o Książce i Informacji” został poświęcony w głównej mierze problemom bibliotek uczelnianych. Składają się na niego artykuły poruszające zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnego typu baz danych w środowisku bibliotekarskim i dokumentowaniem dorobku pracowników wyższych uczelni w Polsce w kontekście najnowszych rozwiązań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tomie znalazł się również przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów bibliotecznych uczelni publicznych w Polsce oraz tekst opisujący system informacji bibliograficznej bibliotek bałkańskich. Uzupełnieniem części artykułowej są dwie recenzje publikacji z zakresu nauki o książce, jakie ukazały się w 2016 r. na polskim rynku wydawniczym, a także sprawozdanie z jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, obchodzonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Kultura książki w humanistyce współczesnej”.

Opublikowane: 2017-07-12

Artykuły