Tematyka olimpijska w audycjach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.12.3
Roman Wróblewski
Google Scholar Roman Wróblewski
Publikacja:

Abstrakt

The author presents the Olympic theme in Polish broadcasts of Radio Free Europe, which was one of the main media of the information war during the Cold War. Did the policy influence the content of these programmes? The answer to this question is in the negative. The Olympic Games on Radio Free Europe were presented in a professional manner. Journalists knew sports and sporting competition was the most important for them. Political content in programmes about Olympic competitions was avoided. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.