• W skórze drugiego człowieka — empatyzacja na poziomie sensorycznym stoso- wana jako narzędzie projektowe

W skórze drugiego człowieka — empatyzacja na poziomie sensorycznym stoso- wana jako narzędzie projektowe

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.13.12
Rafał Hydzik
Google Scholar Rafał Hydzik
Publikacja:

Abstrakt

Service Design, driven by egalitarian and inclusive values, explores research methods intended to adapt the users’ sensory system. Such tools, based on the natural human ability to empathize, are e.g. the GERT simulation suit and sight-impairing blindfolds. This paper summarizes several different studies devoted to this topic, discussing antagonistic views on the usage of such methods as a source of primary insights.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.