• Intrapandemiczne spostrzeżenia dydaktyczne. Perspektywa metodyczna, organizacyjna i antropologiczna

Intrapandemiczne spostrzeżenia dydaktyczne. Perspektywa metodyczna, organizacyjna i antropologiczna

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.14.14
Igor Borkowski
Google Scholar Igor Borkowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.