• Bolero, bebop i „bal nad bale” czyli taneczne metafory w wybranych tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej

Bolero, bebop i „bal nad bale” czyli taneczne metafory w wybranych tekstach piosenek Agnieszki Osieckiej

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.15.3
Monika Ziółkowska
Google Scholar Monika Ziółkowska
Publikacja:

Abstrakt

The article is an analysis of selected lyrics from Agnieszka Osiecka’s songs based on the theme of dance as a metaphor. The author of Sopockie bolero, To nasze sopockie bolero and Niech żyje bal uses dance as a lyrical situation which allows the author to analyze the lyrical I’s intensified emotions. Osiecka also uses the possibilities provided by the song form — rhythmicity, repetitions, the closeness of the language of the song to the language of choreography.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.