• Cel i metody kształtowania wizerunku mediów lokalnych na przykładzie rynku medialnego w Oławie

Cel i metody kształtowania wizerunku mediów lokalnych na przykładzie rynku medialnego w Oławie

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.16.5
Jan Both
Google Scholar Jan Both
Publikacja:

Abstrakt

W artykule poruszono temat kształtowania wizerunku mediów lokalnych oraz metod i celu, w jakim takie działania są podejmowane. Uwzględniono charakterystykę rynku medialnego w Polsce, zachowania konsumenckie w zależności od różnych czynników, a jako przykład i obszar badawczy posłużył rynek medialny w Oławie, położonej około 30 km od Wrocławia. W części teoretycznej artykułu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z kształtowaniem wizerunku marki, firmy i świadomości konsumenckiej z odniesieniami do mediów, a także opisano rolę i funkcje mediów lokalnych oraz budowania wizerunku. W części praktycznej przeanalizowano badanie odbiorców mediów lokalnych w Oławie. Przy interpretacji wyników wzięto pod uwagę zagadnienia opisane we wcześniejszym rozdziale w celu możliwego ukazania niestandardowych zachowań konsumenckich odbiorców mediów lokalnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.