Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 18 (2022): Strategie na niepewne czasy — perspektywa medioznawcza i komunikologiczna

Wolność w orędziach papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

DOI
https://doi.org/10.19195/2082-8322.18.3
Przesłane
24 lipca 2022
Opublikowane
27-02-2023

Abstrakt

W opracowaniu wykorzystano fragmenty corocznych orędzi papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zawierające w wersji włoskiej termin „libertà” (pol. „wolność”). Nawiązano do ciągle potrzebującej badań i upowszechniania ich wyników historii podejścia do wolności, w tym wolności komunikowania się. Przybliżono raczej mało znane orędzia. Wskazano na przykład, z jaką częstotliwością Jan Paweł II sięga w nich po termin „libertà”, i porównano, co jest ważne dla interpretacji z zastosowaniem tam innych, przedstawiających się jako znaczące, słów. Ponieważ we wskazanych orędziach „libertà” występuje 57 razy, przyjrzano się orędziu z 1981 roku Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka — dwudziestopięciokrotne użycie, i z 2003 roku Środki społecznego przekazu w służbie autentycznego pokoju w świetle „Pacem in terris” — trzynaście wskazań. Następnie przyjrzano się tym orędziom, w których termin „libertà” pojawia się znacznie rzadziej. Pokazano, że według Jana Pawła II wolność jest niezbędna dla człowieka, także w związku z mediami, oraz jego zaangażowanie na rzecz konkretnych działań, jak też pojmowanie wolności jako cechy człowieka składającej się na jego podobieństwo jako stworzenia do Boga, jako związanej z odpowiedzialnością, z realizacją przykazania miłości, wymagającej obrony, pielęgnowania i rozwijania.