Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 19 (2023): Pochwała polifonii

Grywalizacja marketingowa w przestrzeni medialnej. Wstępny rekonesans

DOI
https://doi.org/10.19195/2082-8322.19.8
Przesłane
24 listopada 2022
Opublikowane
20-07-2023

Abstrakt

Tematem tekstu jest „grywalizacja” działań marketingowych w sektorze kultury w XXI wieku. Postpandemiczna rewolucja w tym aspekcie to przede wszystkim zmiana formy komunikowania i pozyskiwania informacji, między innymi na temat segmentacji audytorium kultury w przestrzeni wirtualnej. Celem rozważań jest wskazanie waloru edukacyjnego synergii różnych nauk: humanistycznych, ekonomicznych i nowych mediów w innowacyjnych podejściach do myślenia marketingowego. „Grywalizacja” jest jednym z przykładów. To też otwarcie się na możliwość dotarcia w swoich działaniach do nowych pokoleń: potencjalnych nadawców, uczestników czy odbiorców nowoczesnej „gry marketingowej”. Metodologia: teoria komunikacji, badania medioznawcze.