• Wizerunek komunikacyjny zakładów pogrzebowych w Polsce

Wizerunek komunikacyjny zakładów pogrzebowych w Polsce

Michał Grala
Google Scholar Michał Grala
Publikacja:

Abstrakt

Communication in the funeral business in Poland

 

Free market economy requires the company to build a dynamic and unique image. Each market operator should use all possibility of communication channels to use synergy effects to differ from competitors. Analysis of the elements of communication allowed to build a probable model, the matrix, for funeral business in Poland.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.