• Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie — promocja dobrych praktyk w dziennikarstwie i transfer wiedzy o mediach