Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 5 (2014): Media zmieniającego się świata

Współpraca, do której nie doszło. O zamiarze wydawania „Wiadomości” przez Jerzego Giedroycia

  • Waldemar Mazur
Przesłane
29 czerwca 2015
Opublikowane
29-06-2015

Abstrakt

Cooperation which has not been. The intention to publish Wiadomości by Jerzy Giedroyc

Kultura and Wiadomości wrote down in history as two opposite magazines, even fighting each other. A little known fact is that at the turn of 1945 and 1946 Jerzy Giedroyc later editor of Kultura and Antoni Borman close associate of Wiadomości began efforts to resume publishing of Wiadomości in Instytut Literacki — a publishing house founded by Giedroyc. The article describes actions undertaken by Borman and Giedroyc, which aimed to convince Mieczysław Grydzewski, editor-in-chief of Wiadomości, to leave London and move the editorial office of his weekly to Italy. Moreover, the author present the specific functioning of the Polish community in exile in the early post-war years.