• Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie — rodzaje sieci i kierunki porozumiewania się

Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie — rodzaje sieci i kierunki porozumiewania się

Barbara Kilijańska
Google Scholar Barbara Kilijańska
Publikacja:

Abstrakt

Internal communication in the enterprise — network types and lines of communication

The aim of this article is to analyze internal communication within the company. In the theoretical part of the paper the author characterizes formal and informal areas of communication, and presents five types of network communication in the organization. She describes possible ways of communication beyond the employees in the company down the organizational hierarchy, up, diagonally and horizontally. In the second part of the paper, the researcher presents the results of her studies. She asked respondents how they perceive the course of communication in the office in which they work.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.