Artykuły

Tom 5 (2014)

Gender issue on selected Catholic sites as a reflection of the division into two Churches in Poland

Agnieszka Tkaczyk

Strony: 275 - 288

PDF

Abstrakt

Tematyka gender na wybranych portalach katolickich jako odzwierciedlenie linii podziału Kościoła katolickiego w Polsce

Celem autorki artykułu było rozpoznanie, czy często poruszana tematyka gender może być oznaką podziału Kościoła i mediów katolickich na dwie frakcje: liberalną i konserwatywną. Badanie oparto na analizie treści publikowanych na czterech wiodących portalach katolickich: Fronda.pl, Tygodnik.onet.pl, Wiara.pl oraz Deon.pl. Przedmiotem sporu autorów katolickich okazuje się skrajnie różna interpretacja teorii gender. Analiza treści pozwala stwierdzić, że popularność tego tematu częściej podyktowana jest realizacją teorii użyteczności i zysku niż ilustracją realnych podziałów istniejących wewnątrz Kościoła, dotyczących odmiennych interpretacji kościelnych dogmatów.