• Doświadczenia uczestnictwa w mediach społecznościowych osób konsekrowanych

Doświadczenia uczestnictwa w mediach społecznościowych osób konsekrowanych

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.8.6
Igor Borkowski
Google Scholar Igor Borkowski
Publikacja:

Abstrakt

The consecrated persons’ experiences of participating in social media

The paper is an analysis of data collected during the author’s research into the consecratedpersons’ experiences relating to participation in social media. The author seeks to answer questions concerning the motives behind activity in social media, opinions about the effectiveness of the message, expectations and real effects of communication. The subjects are primarily members of male and female monastic orders and congregations as well as diocesan priests of the Catholic Church. The data analysis is complemented by a broader.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.