Systemowa mechanika zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.8.10
Mariusz Wszołek
Google Scholar Mariusz Wszołek
Publikacja:

Abstrakt

The systemic mechanism of change — innovation and progressin the light of communication science

In the article I discuss the concept of innovation and progress with regard to the results of the design process within the framework of the communication design system. I understand the concept of innovation and progress as mechanisms controlling development on two different levels. In the case of innovation we can speak of a change within a given category, while in the case of progress — a change of the entire category. The concept will correspond to a given sector of the economy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.