Vol. 25 (2017)

Publicado: 09-05-2018
Dwudziesty piąty tom czasopisma „Estudios Hispánicos”, pod redakcją Agaty Draus-Kłobuckiej i Ewy Krystyny Kulak, zawiera dziesięć artykułów, z których osiem jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum „Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” (Wrocław, 11–12 maja 2017 r.). Teksty te są poświęcone literackim i dokumentalnym świadectwom szeroko pojmowanego zjawiska emigracji, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej, która szczególnie w XX wieku była wspólnym doświadczeniem Polaków, Hiszpanów i mieszkańców krajów Ameryki Łacińskiej. Pozostałe artykuły koncentrują się wokół kwestii literaturoznawczych. Tom zawiera ponadto relację z towarzyszących sympozjum „Destierro y destiempo” obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Piotra Sawickiego — założyciela i wieloletniego redaktora „Estudios Hispánicos”, oraz recenzje niedawno wydanych publikacji hispanistycznych.