Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29

Published 9 grudnia 2021

Issue description

Dwudziesty dziewiąty tom „Estudios Hispánicos” (2021), zatytułowany „Memorias disidentes en las literaturas y culturas hispánicas”, pod redakcją Łukasza Smugi i Jorge Luisa Peralty, składa się z dwóch części. Monograficzna zawiera 11 artykułów poświęconych analizie egodokumentów (autobiografii, dzienników, pamiętników) oraz autofikcji autorstwa twórców należących do mniejszości seksualnych w trzech krajach hiszpańskojęzycznych (Hiszpanii, Meksyku i Chile). Druga część tomu gromadzi 6 prac autorstwa polskich hispanistów. Wśród tekstów znaleźć można studia z zakresu przekładoznawstwa, dziennikarstwa, teatrologii czy historii.  Wspólnym mianownikiem artykułów z części „Varia” jest namysł nad spotkaniem z szeroko rozumianą odmiennością oraz nad możliwościami adaptacji różnych gatunków wypowiedzi artystycznej w nowych kontekstach.