Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30

Published 31 grudnia 2022

Issue description

Tom 30 (za rok 2022) czasopisma „Estudios Hispánicos” pod redakcją Marleny Krupy-Adamczyk, Anne Lacroix oraz Justyny Ziarkowskiej został poświęcony jednemu z najwybitniejszych poetów języka hiszpańskiego — Federico Garcíi Lorce. W tomie znajdziemy studia dotyczące związków pisarza z kulturą flamenco, intertekstualności jego poezji względem liryki Juana Ramóna Jimenéza, poetyckiej wyobraźni Lorki obserwowanej przez pryzmat językoznawstwa kognitywnego, a także strategii polskich tłumaczy wobec przekładu podtekstów homoseksualnych w jego liryce. W tomie możemy przeczytać również o intertekstualnej obecności Lorki w kinie Almodóvara oraz w teatrze Jorgego Díaza. Tom uzupełniają recenzje polskich i hiszpańskich publikacji hispanistycznych.

Crónica del Hispanismo