• Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

Krzysztof Biernacki
Google Scholar Krzysztof Biernacki
Publikacja:

Abstrakt

Asset securitization transactions – present and future situation

The debt market in Poland consists either of a very strong banks’ sector or public, securitization debt. Moreover, there are also small emissions of entrepreneurs’ securities. This article tries to answer a question, how implementing a new innovation – asset securitization, influences the debt market. As a conclusion, the author states a hypothesis that regardless of implementing new financial instruments, banks strive to keep as much as possible of the financial market. According to asset securitization, this position is kept by acting new regulations, which visibly prefer the banks’ sector.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.