Tom 15 (2007): Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji

Opublikowane: 15-07-2007

Niniejszy  tom  zawiera  opracowania,  w  których  autorzy  przedstawiają  problemy  dostosowań podmiotów  gospodarczych  do  dynamicznie  zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych gospodarek narodowych. Aspekty ekonomiczne, polityczne, prawne procesów globalizacji na różnych poziomach działalności gospodarczej pozwalają na pełniejsze zrozumienie złożoności uwarunkowań, w jakich działają mikro- i makropodmioty ekonomiczne.

Ze Słowa wstępnego

Leon Olszewski,

Słowo wstępne