• Tom 15 (2007): Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji

Tom 15 (2007): Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji

Słowo wstępne
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 7 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne działalności gospodarczej

Kraj jako marka handlowa
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 105 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie przejścia na euro z punktu widzenia polityki pieniężnej realizowanej w Polsce
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 115 - 121
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zorganizowany rynek kapitałowy elementem systemu finansowego
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 123 - 142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 143 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 161 - 171
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Handel elektroniczny w Polsce
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 173 - 182
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 183 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wskaźnik korporacyjności – ujęcie dla rynku producentów samochodów
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 199 - 226
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Prawne aspekty zmian w działalności podmiotów gospodarczych

Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 229 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 241 - 255
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przypadek rynku wartości negatywnych
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 257 - 269
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych
Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 271 - 295
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF