• Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.2
Olga Komorowska
Google Scholar Olga Komorowska
Publikacja:

Ekonomia Tom 23 Nr 1 (2017)

Strony od 11 do 21

Abstrakt

Functioning adults with disabilities in Germany


In Germany, the issue of prevention of social exclusion of people with disabilities is treated as the primary task of public policy. This article presents German solutions for adults with disabilities thanks to they are integrated into professional and social life. Among these solutions are own budget, job’s assistant, work in the professional workshop, support in accomodation, tax breaks, subsidies for rehabilitation equipment.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.