Tom 23 Nr 1 (2017)

Strony redakcyjne i spis treści
Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech
Strony 11 - 21
Pobierz artykuł PDF
Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością
Strony 23 - 34
Pobierz artykuł PDF
Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym — studium przypadku
Strony 35 - 43
Pobierz artykuł PDF
Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego
Strony 45 - 58
Pobierz artykuł PDF
Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi
Strony 59 - 71
Pobierz artykuł PDF
Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience
Strony 73 - 81
Pobierz artykuł PDF
Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Strony 83 - 103
Pobierz artykuł PDF
Koszykówka na wózkach na przełomie wieków
Strony 105 - 111
Pobierz artykuł PDF
Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji
Strony 113 - 120
Pobierz artykuł PDF