Tom 23 Nr 1 (2017)

Wprowadzenie
Strony 9 - 9
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech
Strony 11 - 21
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością
Strony 23 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym — studium przypadku
Strony 35 - 43
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego
Strony 45 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi
Strony 59 - 71
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience
Strony 73 - 81
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Strony 83 - 103
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koszykówka na wózkach na przełomie wieków
Strony 105 - 111
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji
Strony 113 - 120
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF