• Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi

Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.6
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Google Scholar Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Aldona Sobiecka
Google Scholar Aldona Sobiecka
Publikacja:

Ekonomia Tom 23 Nr 1 (2017)

Strony od 59 do 71

Abstrakt

Inventive activity in the technology sector related with hearing loss when confronted with demand stimulus


The issue of the article focuses on the demand and supply innovation incentives aimed at people with varying degrees of hearing loss. The aim of this publication is to confront actual inventive activity representing the supply side with expectations of their users who create demand-side innovative incentives. Thus, for the purposes of this article will be used two research methods. Inventive activity will be analyzed using the patent metrics tools. Its assessment and identification of users expectations on the example of hearing aids will be made based on results of questionnaires.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.