• Tom 6 (2015): Pamięć a przestrzeń

Tom 6 (2015): Pamięć a przestrzeń

Artykuły

Wielokulturowy Wrocław lat 1871–1939
Pamięć a przestrzeń, Strony 33 - 51
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć wrocławian o prusko-niemieckim dziedzictwie materialnym
Pamięć a przestrzeń, Strony 53 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wrocław residents about the multicultural character of their city — “crawling Germanisation” or restoration of the German heritage?
Pamięć a przestrzeń, Strony 69 - 86
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The collective memory of a city. The case of Wrocław
Pamięć a przestrzeń, Strony 87 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
City space and invention of history
Pamięć a przestrzeń, Strony 123 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Memories of the vanished people in Černivci, L’viv and Wrocław — an issue for urban planning
Pamięć a przestrzeń, Strony 143 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Carriers of social memory about the multicultural past of Poznań in the urban space
Pamięć a przestrzeń, Strony 177 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory
Pamięć a przestrzeń, Strony 205 - 222
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dziedzictwo dla przyszłości — na przykładzie Łodzi
Pamięć a przestrzeń, Strony 223 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieobecne dziedzictwo? Przypadek Gliwic
Pamięć a przestrzeń, Strony 241 - 256
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miasto — polityka — dziedzictwo: Kraków po 1945 roku
Pamięć a przestrzeń, Strony 257 - 283
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć historyczna a elementy tożsamości oraz niektóre aspekty kapitału kulturowego i społecznego młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Pamięć a przestrzeń, Strony 285 - 297
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Media i nośniki pamięci zbiorowej w praktykach wcielania i zapisu
Pamięć a przestrzeń, Strony 299 - 315
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Komunikaty, recenzje, informacje

Recenzja: Die selbständige Lösung aus der Alkoholabhängigkeit. Eine soziologische Studie aus der Bundesrepublik Deutschland über positive Einflüsse auf den Abhängigen, Europäischer Hochschulverlag
Pamięć a przestrzeń, Strony 319 - 325
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Piotr Pieńkowski, Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne
Pamięć a przestrzeń, Strony 325 - 328
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Andrzej Majer, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego
Pamięć a przestrzeń, Strony 329 - 330
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem
Pamięć a przestrzeń, Strony 331 - 335
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, Zielona Góra 12–13 listopada 2015
Pamięć a przestrzeń, Strony 336 - 340
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało to trickster. Konferencja naukowa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu
Pamięć a przestrzeń, Strony 340 - 346
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom III pod redakcją Zbigniewa Kurcza
Pamięć a przestrzeń, Strony 346 - 347
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF