Rada Naukowa

Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa – gremium opiniodawczo-doradcze. Radę Naukową tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie na wniosek członków Rady Redakcyjnej tekstów oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Redaktor Naczelny lub członek Komitetu Redakcyjnego może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów. W sytuacjach koniecznych Komitet Redakcyjny może konsultować kwestie związane z publikowaniem tekstów i wyborem recenzentów z Radą Naukową.

 • Dr. Martine Dalmas, Universität Sorbonne, Paris
 • Dr. Dmitrij Dobrovol'skij, Staatliche Lomonosov-Universität Moskau
 • Prof. Dr. Rūta Eidukevičienė, Vytautas-Magnus-Universität Kaunas
 • Dr. Peter Ernst, Universität Wien
 • Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt
 • Dr. Joachim Knape, Universität Tübingen
 • Univ.-Prof. Dr. i.R. Mag. Wynfrid Kriegleder, Universität Wien
 • Dr. Rudolf Lenz, Philipps-Universität Marburg
 • Dr. Frank Liedtke, Universität Leipzig
 • Dr. Heinz-Helmut Lüger, Universität Koblenz-Landau
 • Dr. Wolfgang Mieder, Universität Vermont
 • Dr. Hans-Harald Müller, Universität Hamburg
 • Dr. Eva Neuland, Bergische Universität Wuppertal
 • Dr. Joachim Scharloth, Waseda Universität Tokyo
 • Dr. Hannelore Scholz-Lübbering, Humboldt-Universität Berlin
 • Dr. Georg Schuppener, Universität Leipzig
 • Dr. Matthias Weber, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg
 • PD Dr. Tobias Weger, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, München
 • Dr. Claudia Wich-Reif, Universität Bonn
 • Dr. Harm-Peer Zimmermann, Universität Zürich
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0435-5865
10.19195/0435-5865
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
germanica.wrat@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)