Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. Oprócz uznanych naukowców polskich i zagranicznych o międzynarodowym uznaniu do kręgu Autorów publikujących w czasopiśmie należą również młodzi naukowcy. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki. Do tej pory w „Germanica Wratislaviensia” publikowali swoje nowatorskie studia literaturo-, języko- i kulturoznawcze najwybitniejsi germaniści polscy i niemieccy (m.in. Marian Szyrocki, Norbert Honsza, Norbert Morciniec, Tadeusz Namowicz, Hubert Orłowski, Otfrid Ehrismann, Helmut Koopmann, Ernst Ribbat, Norbert Oellers, Hans-Georg Pott, Bernd Balzer, Wolfgang Mieder, Burkhard Schaeder, Georg Schuppener, Erwin Tschirner, Dmitrij Dobrovol’skij, Ilpo Tapani Piirainen, Andrzej Kątny, Lesław Cirko, Wojciech Kunicki i in.).

Redakcja współpracuje z wieloma uznanymi naukowcami polskimi i zagranicznymi o międzynarodowej renomie w zakresie kwalifikowania tekstów do druku i procesu recenzji.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

EBSCO

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Europeana

Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)

Index Copernicus

Pol-index

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 70 punktów.

W „Germanica Wratislaviensia” publikowane są rozprawy naukowe, recenzje, sprawozdania. Do druku przyjmowane są publikacje wyłącznie w języku niemieckim. Czasopismo ukazuje się raz do roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/gwr/

Rocznik. Format B5

ISSN: 0435-5865